Wie zijn wij?

De stichting “Woerden helpt Oost-Europa is ontstaan vanuit drie kerken:

Hervormde Gemeente Woerden

Gereformeerde Kerk Woerden

Samenwerkingsgemeente van Christelijke Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Het bestuur stelt kandidaten voor aan de deelnemende kerken. Het bestuur gaat over tot benoeming van de voorgedragen kandidaten, tenzij de deelnemende kerken binnen vier weken na de voordracht zwaarwegende en/of doorslaggevende bezwaren tegen de benoeming aandragen.

Elk lid heeft een eigen taak binnen de organisatie.

De beweegreden heeft te maken met onze afkomst. 

Wij zien het als een Bijbelse opdracht om oog te hebben voor de naaste, niet alleen binnen eigen kerkverbanden maar juist ook daarbuiten. 

Wij willen zo uitdragen wat het Evangelie voor ons te zeggen heeft en wat het ook voor anderen kan betekenen.

 

We hopen daardoor ook regionale tegenstellingen tussen minderheden, die in deze landen voorkomen, te verminderen en de onderlinge contacten te verbeteren.

Door samen te werken bereikt men meer tot welzijn van mensen die moeten leven aan de onderkant van de samenleving.

Lees ook: Verantwoording en geschiedenis

 

Informatie over Roemenië

Informatie over Oekraïne

Informatie over Moldavië