Roemenië

Tirgu Lapus, onze allereerste contact met de plaatselijke kerkelijke gemeente.

Deze kerkelijke gemeente is van origine Gereformeerd en als zodanig duidelijk gerelateerd aan onze Protestantse kerken.

Inmiddels is dit contact uitgebreid met de Stichting Timotheus, een aan de Roemeens Orthodoxe kerk verwante liefdadigheidsinstelling.

Onze contacten met de zigeuners gaan via deze stichting.

Tenslotte is veel hulp verleend aan de plaatselijke overheid (Politie, Brandweer en de Gemeentelijke Sociale Dienst, o.a. de Sociale Kantine en het Ziekenhuis).

Sighetu, een contact, ontstaan op verzoek van een Stichting van Radio amateurs die zich het lot aantrekken van de minderbedeelden in hun regio.

Inmiddels heeft onze Woerdense Stichting de hulp uitgebreid met een aantal middelbare scholen en de daaraan verbonden internaten. 

Ook wordt hulp verleend aan een kindertehuis voor verstandelijk gehandicapte kinderen.