Oekraïne

Vanuit de moeilijke en onstabiele politieke situatie is het gewenst het contact te beperken tot één instantie en wel het Diaconaal Bureau in Beregszasz. 

Dit bureau coördineert het diaconale werk van ruim honderd Gereformeerde kerken in de z.g. Unter Karpaten.

De politieke situatie na het beëindigen van Wereld Oorlog 1 was er de oorzaak van dat grote delen van het voormalige Oostenrijks Hongaarse Keizerrijk werden afgesplitst en toegewezen aan de omringende landen.

De etniciteit en de godsdienst veranderden niet en dat betekent dat we bij onze hulpverlening voornamelijk te maken hebben met de Hongaars sprekende bevolking. 

Het grote voordeel hiervan is wel dat we niet te maken hebben met het z.g. Cyrillische schrift en de Oekraïense taal aldaar.

Via het Diaconale Bureau wordt hulp verleend aan alle gezindten en door middel van een goed contact met de plaatselijke overheid kunnen ook de allerarmsten (o.a. zigeuners) bereikt worden.

 

Er is eveneens een goed contact met het plaatselijke ziekenhuis, waaraan onze Stichting aan het einde van de vorige eeuw een nieuwe ambulance heeft geleverd. 

De ambulance is eigendom van het Diaconale Bureau en wordt op basis van uitleen aan het ziekenhuis afgestaan.

Een heel belangrijk onderdeel vormt de hulp aan de z.g. Kindergarten, waar van sommige met onze Stichting rechtstreeks contact hebben.