Wat doen wij?

Onze hulpverlening wordt aangestuurd door de hulpvragen vanuit het voormalige Oostblok door de instanties (kerken, instanties van liefdadigheid en de plaatselijke overheden) die ons voorzien hebben van hun Fiscale Code en als zodanig door de douane (Min. Van Financiën) erkend worden.

 Wij onderscheiden drie aandachtsvelden in onze hulpverlening namelijk: 

Roemenië

Tirgu Lapus, onze allereerste contact met de plaatselijke kerkelijke gemeente.

Deze kerkelijke gemeente is van origine Gereformeerd en als zodanig duidelijk gerelateerd aan onze Protestantse kerken.

   LEES MEER...

 

Oekraïne

Vanuit de moeilijke en onstabiele politieke situatie is het gewenst het contact te beperken tot één instantie en wel het Diaconaal Bureau in Beregszasz. 

Dit bureau coördineert het diaconale werk van ruim honderd Gereformeerde kerken in de z.g. Unter Karpaten.

   LEES MEER...

 

Moldavië

Na jarenlange hulp te hebben verleend aan Roemenië en Oekraïne werd in 2010 besloten de hulp uit te breiden naar Moldavië, omdat dit land geldt als één van de armste landen van Europa.

Moldavië wordt in het westen en het zuiden begrensd door Roemenië en in het noorden en oosten door Oekraïne, de officiële landstaal is Roemeens

   LEES MEER...