roemeniëmarkt 27 augustus 2022

Zet de datum vast in de agenda! We organiseren weer een Roemeniëmarkt op zaterdag 27 augustus 2022.

opbrengst roemeniëmarkt 2021 netto € 8.600,--

De op zaterdag 4 september afgeronde digitale Roemeniëmarkt heeft netto het mooie bedrag van € 8.600,-- netto opgebracht. Wij danken iedereen die in welke vorm dan ook een bijdrage aan dit geweldige resultaat heeft geleverd.

Op de site www.roemeniemarkt.nl. staat de trekkingslijst van de rond deze markt gehouden verloting. Alle prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs ontvangen.