opbrengst roemeniëmarkt netto € 8.600,--

De op zaterdag 4 september afgeronde digitale Roemeniëmarkt heeft netto het mooie bedrag van € 8.600,-- netto opgebracht. Wij danken iedereen die in welke vorm dan ook een bijdrage aan dit geweldige resultaat heeft geleverd.

Op de site www.roemeniemarkt.nl. staat de trekkingslijst van de rond deze markt gehouden verloting. Alle prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs ontvangen.