OPBRENGST ROEMENIëmarkt € 8.500,--

Vanwege het Coronavirus konden wij dit jaar geen Roemeniëmarkt houden zoals u en wij dat gewend zijn. In plaats daarvan is er een online markt met een grote verloting gehouden. De opbrengst hiervan is € 8.500,-- netto. Een bedrag dat ons in staat stelt om onze werkzaamheden in Roemenië, Oekraïne en Moldavië voort te kunnen zetten.

 

De uitslag van deze verloting vindt u op de site www.roemeniemarkt.nl.

 

Wij danken een ieder die in welke vorm dan ook een bijdrage aan dit prachtige resultaat heeft geleverd.