NIEUWS

ACHT TRANSPORTEN IN 2021

Ondanks dat we geconfronteerd werden met corona kunnen we toch terugzien op een goed jaar. We hebben de eerste vijf maanden van dit jaar geen transporten gehad. Daarna kwam het weer snel op gang en uiteindelijk hebben we dit jaar acht transporten kunnen realiseren. 

Net als in voorgaande jaren hebben we onze vijf partners in Oost-Europa weer kunnen ondersteunen met € 5.000,-- voor winterhulp, b.v. als ondersteuning van de gaarkeukens en met € 500,-- kerststeun. Dit is b.v. een kinderkerstpakket, waarbij ook buitenkerkelijke kinderen niet worden vergeten.

Wij zijn hier heel dankbaar voor, ten eerste naar Hem die dit mogelijk heeft gemaakt door ons de gezondheid en de kracht hiervoor te geven. Maar ook dankbaar naar een ieder die hieraan, op welke manier dan ook, een bijdrage heeft gegeven.

 

De verkoop in onze winkel, giften en de opbrengst van de jaarlijkse Roemeniëmarkt maken deze transporten en andere vormen van ondersteuning financieel mogelijk.

 

De onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens het laden van het eerste en tweede transport op zaterdag 8 mei jl. c..q. 29 mei en geven een beeld hoe het er bij een verlading aan toe gaat.

Onderstaande foto's zijn gemaakt bij het laden van het transport op 29 mei 2021