NIEUWS

ZESDE TRANSPORT IN 2021

Ondanks de beperkingen i.v.m. Corona eerder dit jaar is zaterdag 16 oktober het zesde transport van dit jaar verladen met als bestemming Sigethu in Roemenië. Ook dit keer weer een grote diversiteit aan hulpgoederen zoals schoolmeubelen, behandeltafels en uiteraard veel kleding. Een en ander steeds in samenspraak met onze contactpersonen ter plaatse.

 

Het streven is om dit jaar nog een of twee transporten te verladen. Zodra een en ander definitief is, zullen wij u hierover informeren.

 

De verkoop in onze winkel, giften en de opbrengst van de jaarlijkse Roemeniëmarkt maken deze transporten en andere vormen van ondersteuning mogelijk.

 

De onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens het laden van het eerste en tweede transport op zaterdag 8 mei jl. c..q. 29 mei en geven een beeld hoe het er bij een verlading aan toe gaat.

Onderstaande foto's zijn gemaakt bij het laden van het transport op 29 mei 2021